Nedenfor kan du læse hvad vi i helt konkret vil gøre gennem vores øko-system, boligplatformen www.myhouse.dk og hvor vi inviterer de virksomheder der har noget at tilbyde, til at være med.

Kr. 7.500 mia. er så stort et beløb at man har svært ved at fatte det. Positionerer man sig rigtigt er der derfor gode muligheder for at tjene penge samtidigt med at man gør noget godt for vores klode

 

Organisationer der skal bruge så store beløb vil uvægerligt forsøg at finde inspiration hos nogen der allerede har succes og Danmark – og især en række jyske kommuner – er at finde helt fremme blandt de allerbedste i verden, når succes kriteriet er reduktion af CO2 udledning. Så man må formode at rigtigt mange vil se i vores retning i den kommende tid.

Mellem 40 – 50% af den eksisterende CO2 udledning kan henføres til boligen. Vi synes at det er vigtigt at gøre den enkelte hus eller boligejer, ansvarlig for egne valg. Vi vil derfor give boligejerne et værktøj til at finde ud af hvad deres status er i dag og hvad de helt konkret kan gøre for at blive bedre.

Vores metodik er en gennemgang af ens bolig, som man kender det fra tilstandsrapporter og serviceeftersyn, hvor en professionel gennemgår boligen og måler på en række kriterier og rater dem efter væsentlighed i K1, K2 og K3.

Kerne områderne for denne gennemgang vil være:

  • Husets fysik: Bygningsgennemgang, vedligeholdes plan m.v.
  • Husets energiforbrug: Udarbejdelse af energiplan, eller gennemgang af tidligere energirapport. Med henblik på at energioptimere m.v.
  • Miljø belastning: Udarbejdelse af miljøplan, for co2 udledning og andre emissioner, for      energiforbruget, dvs. tilkobling til vindmøller og solceller, etablering af varmelagre m.v.
  • Affaldshåndtering:  Etablering af plan for recirkulering af affald i husholdningen, opstilling af ex. presse for, papir, pap, plast, tøj mm. Storskrald, evt. kompostering af organisk affald m.v.
  • Spildevand:Håndtering af regnvand, nedsivning på egen grund, åbne kanaler og små søer. Rensning af spildevand mekanisk, evt. kvælstof opsamling i siv, eller pile sumpområder m.v.                    
  • Biodiversitet: Havens indretning, lagt an på at give bier, insekter gode livsvilkår. Sikre at sangfugle kan yngle, kan der etableres vand og evt. karpedamme. Haver i flere plan måske hængende haver i baggårde.  Udlægning af dødt træ til insekter m.v.

Platformen indeholder værktøjer hvor man lægge hele eller dele af arbejdsopgaver i udbud.

Har du eller din virksomhed noget at tilbyde i denne sammenhæng så send en e-mail til info@myhouse.dk