Pharma Tender Optimizer

 

Digitalisering og automatisering af udbudsprocesser

Gennemførelse af udbudsprocesser er tids- og ressourcekrævende i hospitalssektoren. Med CDM Pharma Tender Optimizer er processen sat i system mht. kommunikation med EU, budgettering af indkøb og indhentning af tilbud fra leverandører.

Reducering af fejl og frigørelse af ressourcer

Med CDM Tender Pharma Optimizer sættes udbudsprocesserne i system og automatiseres. Dette frigører ressourcer, sikrer 100% gennemsigtighed, reducerer manuelle fejl og sikrer overholdelse af regler. Derudover smidiggøres processen gennem automatisk kommunikation til myndigheder og leverandører.

Kim Erbo Christensen

CEO for CDM Flexible

Direkte telefon 70 27 19 27

Email kec@cdm.dk

Få nyheder fra CDM sendt til din inbox