Pharma Tender Optimizer

 

Digitalisering og automatisering af udbudsprocesser

Gennemførelse af udbudsprocesser er tids- og ressourcekrævende i hospitalssektoren. Med CDM Pharma Tender Optimizer er processen sat i system mht. kommunikation med EU, budgettering af indkøb og indhentning af tilbud fra leverandører.

Reducering af fejl og frigørelse af ressourcer

Med CDM Tender Pharma Optimizer sættes udbudsprocesserne i system og automatiseres. Dette frigører ressourcer, sikrer 100% gennemsigtighed, reducerer manuelle fejl og sikrer overholdelse af regler. Derudover smidiggøres processen gennem automatisk kommunikation til myndigheder og leverandører.

    Bliv ringet op, og få mere at vide

    Jeg er interesseret i

    Dit navn

    Virksomhed

    Telefonnummer