Amgros sparer hospitaler for milliardudgifter

CDM-løsningen har være med til at sikre en besparelse på ca. 20% af den samlede kostpris for medicin, der anvendes på danske hospitaler.

Læs mere

Actavis har et bedre overblik over deres regulatoriske registreringer

CDM Regulatory Manager giver Actavis et unikt overblik over internationale regulatoriske registreringer for deres produktportefølje.

Læs mere

Uno-X har fået signifikant øgede indtægter

CDM Fuel Retailløsning muliggør dynamisk prisfastsættelse på benzinstationer og realtime-overvågning af kritisk udstyr.

Læs mere

Greengate – website til forbrugerne og e-handelsplatform til forhandlerne

E-handelsplatformen automatiserer tidskrævende processer ved at eliminere behovet for manuelt at indtaste og administrere ordrer.

Læs mere

Dialog gør Alkas kunder glade og loyale

CDM Advanced Campaign medvirker til at placere Alka i toppen blandt de forsikringsselskaber, der har de mest tilfredse kunder.

Læs mere

Teledetailing øger typisk effektiviteten med 3-400%

Teledetailing betaler sig. Flere undersøgelser viser, at salget stiger efter blot kort tids dialog med læger i sundhedsvæsenet. Og fordelene er mange:

 • Læger sætter pris på de korte, effektive samtaler

 • Moderne værktøj med høj succesrate

 • Rammer målgrupper hurtigt og præcist

 • Fleksibel ad hoc-løsning

 • Meget omkostningseffektivt, samt en variabel omkostning

 

Kom i e-dialog med sundhedssektoren

Kommuniker elektronisk med fx læger i hele Norden, nemt og lovligt, med e-permissions

Giv din virksomhed spændende muligheder for at føre en webbaseret dialog med tusindevis af nøglepersoner på de nordiske markeder.

Vi tilbyder også at vedligeholde dine e-permissionaftaler.

 

Dynamisk Pricing maksimerer indtjeningen

CDMs Dynamic Pricing-koncept optimerer indtjeningen på dine varer. Systemet følger udviklingen i efterspørgsel og regulerer salgspriserne for bedst mulige pris.

Optimeringen sker automatisk eller semi-automatisk, og i realtid.

 

CDM elsker procesoptimering

CDM har altid sat en dyd i at automatisere manuelle processer for at frigøre ressourcer til mere værdiskabende opgaver. Herunder at understøtte processer via systemer som:

 • At minde medarbejderen om specifikke handlinger, der er påkrævet at gennemføre på et bestemt tidspunkt
 • At initiere diverse handlinger

Samt at eliminere manuel menneskelig aktion når systemerne faktisk kan:

 • Gøre det mere effektivt
 • Reducere menneskelige fejl
 • Automatisk generere dokumentation for, at handlingen faktisk er gennemført
 • Tilsikre en automatisk statusrapportering på hvor man er i processen
 • Tilvejebringe relevante nøgletalsinformationer på performance

CDM har stor erfaring i at automatisere processer tilpasset medarbejdernes arbejdssituation og virksomhedens kultur. Der er ikke to virksomheder, der er ens, og det skal afspejles i den måde som de manuelle processer forsøges reduceret.

Medarbejderne skal fremfor alt være en del af denne rejse, da det er den bedste måde at sikre at systemerne bliver brugt rigtigt.

CDM har medvirket i løsningen af følgende forskelligartede cases:

 • Optimering af indkøbsprocesser for en halvoffentlig institution som køber medicinalvarer ind for ca. 10 mia. om året og hvor mindre end 10 medarbejdere reet håndtere denne indkøbsvolumen. Omfatter løbende rapportering, udvælgelse af leverandører, integration med EU’s systemer osv.
 • Udvikling af system til dynamisk prisfastsættelse af priser og prisprogrammer. Systemet tager højde for konkurrentpriser samt ændrede markedsbetingelser
 • Processer for gennemførelse af ordreeksekvering i komplekst mediamarked.
 • Processer for gennemførelse af ca. 200 kampagner om året for finansiel institution