CDM elsker procesoptimering

CDM har altid sat en dyd i at automatisere manuelle processer for at frigøre ressourcer til mere værdiskabende opgaver. Herunder at understøtte processer via systemer som:

 • At minde medarbejderen om specifikke handlinger, der er påkrævet at gennemføre på et bestemt tidspunkt
 • At initiere diverse handlinger

Samt at eliminere manuel menneskelig aktion når systemerne faktisk kan:

 • Gøre det mere effektivt
 • Reducere menneskelige fejl
 • Automatisk generere dokumentation for, at handlingen faktisk er gennemført
 • Tilsikre en automatisk statusrapportering på hvor man er i processen
 • Tilvejebringe relevante nøgletalsinformationer på performance

CDM har stor erfaring i at automatisere processer tilpasset medarbejdernes arbejdssituation og virksomhedens kultur. Der er ikke to virksomheder, der er ens, og det skal afspejles i den måde som de manuelle processer forsøges reduceret.

Medarbejderne skal fremfor alt være en del af denne rejse, da det er den bedste måde at sikre at systemerne bliver brugt rigtigt.

CDM har medvirket i løsningen af følgende forskelligartede cases:

 • Optimering af indkøbsprocesser for en halvoffentlig institution som køber medicinalvarer ind for ca. 10 mia. om året og hvor mindre end 10 medarbejdere reet håndtere denne indkøbsvolumen. Omfatter løbende rapportering, udvælgelse af leverandører, integration med EU’s systemer osv.
 • Udvikling af system til dynamisk prisfastsættelse af priser og prisprogrammer. Systemet tager højde for konkurrentpriser samt ændrede markedsbetingelser
 • Processer for gennemførelse af ordreeksekvering i komplekst mediamarked.
 • Processer for gennemførelse af ca. 200 kampagner om året for finansiel institution

Få nyheder fra CDM sendt til din inbox